Wat te doen bij afkeuring APK

Wanneer u uw auto heeft laten keuren bij de wettelijk verplichte APK keuring, is het mogelijk dat uw auto niet aan de wettelijk voorgeschreven eisen voldoet. In dit geval is het van belang dat uw auto wordt gerepareerd, zodat deze weer aan de wettelijke eisen voldoet.

Repareren

Uw garage neemt na de APK keuring altijd contact met u op, u krijgt een keuringsrapport welke is opgesteld door de garage, in dit rapport staan de bevindingen die de garage heeft gedaan aan uw auto. Het is dus mogelijk dat bepaalde onderdelen in uw auto gerepareerd of vervangen moeten worden.

In het keuringsrapport wordt genoteerd waarop uw auto eventueel is afgekeurd en waar deze zo nodig moet worden gerepareerd. Ook staan in dit rapport adviespunten vermeld, dit zijn punten die nog niet APK afgekeurd zijn, maar punten welke volgens de garage verstandig zijn te laten repareren of vervangen. Ook wanneer uw auto APK is goedgekeurd ontvangt u hier een rapport van. Dit rapport bent u niet meer verplicht bij u te hebben tijdens het rijden in Nederland, maar in andere landen kan er nog steeds om gevraagd worden. Het is dus altijd verstandig uw APK keuringsrapport mee te nemen

Het is altijd het verstandigste uw auto te laten keuren bij een bedrijf welke voor u bekend is, of bijvoorbeeld uw eigen dealer, deze kennen immers de geschiedenis van uw auto. Mocht u nog geen vaste garage hebben voor uw auto, zorgt u er dan in ieder geval voor dat u uw auto laat keuren bij een erkende garage.

Onterechte afkeuring / In beroep gaan

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de afkeuring die uw garage heeft afgegeven voor uw auto. In dit geval kunt u bij het RDW Centrum voor voertuigentechniek een herkeuring aanvragen, het RDW zal vervolgens beslissen of de keuring terecht of onterecht is afgewezen. De kosten voor deze keuring bedragen eenmalig €45,00. Mocht uw auto inderdaad onterecht zijn afgekeurd, dan krijgt u deze €45,00 volledig teruggestort op uw rekening.