Gevolgen verlopen APK Keuring

Wanneer je wagen niet op tijd naar de keuring is gegaan riskeer je een boete. En die kan hoog oplopen. Het is ondertussen zo dat de RDW een database heeft ontwikkeld waarin per kenteken wordt bijgehouden of de auto op tijd gekeurd is of niet. Je kan de keuring bij een onafhankelijke keuringsinstantie laten uitvoeren, maar ook bij de door de RDW erkende bedrijven. Hou je aan de datum om verdere problemen te vermijden.

Steekproef

De RDW doet regelmatig steekproeven om na te gaan of de bedrijven die de APK keuring uitvoeren wel correct werken. Als je auto niet door de keuring is geraakt moet hij in principe blijven staan tot de herkeuring is uitgevoerd als je in beroep gaat. Maar veel mensen rijden gewoon weer naar huis. Dat mag niet. Want dan is hij niet toegelaten op de weg. En dan mag je er eigenlijk niet meer mee rijden. Volg de opgelegde regels voor een beroepsprocedure en spreek erover met iemand van de RDW.

Boete bij politiecontrole

Als je geflitst wordt en de politie merkt bij het opmaken van het proces verbaal dat je auto niet gekeurd is, dan kan je een boete bovenop de snelheidsovertreding krijgen. Ook bij andere wegcontroles kan de politie je tegenhouden en je papieren nakijken. Als dan blijkt dat de APK keuring niet of niet op tijd is uitgevoerd, hangt er ook een boete aan vast, die kan oplopen tot 103.50 euro.

RDW heeft databank

De Rijksdienst voor het Wegverkeer houdt voor ieder kenteken bij wanneer de APK keuring is doorgegaan. Als de vervaldatum twee maanden en meer is verstreken, kan het zijn dat je een boete krijgt toegestuurd. Ook als je niet meer met je auto rijdt. Je had het kenteken dan moeten laten schrappen. Je auto laten keuren is dus op eigen verantwoordelijkheid. Je moet zelf bijhouden wanneer het nodig is om de APK keuring uit te voeren. Bovendien krijg je elf weken voor de vervaldatum nog een uitnodigingsbrief in de bus die je aan de verplichte keuring herinnert. Bij een ongeval waar je zelf in de fout gaat kan je verzekeraar ook moeilijk doen wanneer je auto niet APK gekeurd is. Het beste is dus om ervoor te zorgen dat je niet te laat bent. Je mag ook vroeger dan de datum van afspraak langsgaan bij een bedrijf dat de controle uitvoert. Tot twee maanden voor de vervaldatum. Zo heb je ook nog tijd om eventuele reparaties te laten uitvoeren, mocht dat nodig zijn.